Uppdrag att följa upp tillämpningen av bemyndiganden för vissa offentligrättsliga avgifter

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att följa upp tillämpningen och konsekvenserna av de bemyndiganden som sedan 2011 gäller för myndighetens avgiftsuttag. Uppdraget omfattar endast de förordningsreglerade offentligrättsliga avgifter som Transportstyrelsen redovisar mot inkomsttitel.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet, Regeringen, Anna Johansson