Uppdrag att förbereda och genomföra en forskningssatsning för ökad kunskap om insatsers betydelse för återgång i arbete

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) ska förbereda och genomföra en utlysning av forskningsmedel för att öka kunskaperna om vilka faktorer och åtgärder inom bland annat hälso- och sjukvård som bidrar till att sjukskrivna personer återgår iarbete. Det beslutade regeringen den 19 maj 2016.