Uppdrag att förbereda och medverka i genomförandet av strategiforum för EUs strategi för Östersjöregionen i Sverige 8-9 november 2016

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att bistå med att förbereda och medverka i genomförandet av Strategiforum för EU:s strategi för Östersjöregionen i Sverige den 8 och 9 november 2016.