Uppdrag att föreslå utfallsmått för återgång i arbete

Försäkringskassan ska föreslå utfallsmått som är lämpliga att använda för att mäta återgång i arbete för personer med olika typer av långvarig sjuklighet.