Uppdrag att förvalta den tekniska plattformen öppnadata.se

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att för­valta den plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande, öppnadata.se.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet, Regeringen, Mehmet Kaplan