Uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av barn som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel eller människohandelsliknande brott

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Stockholms län att nationellt kartlägga barn som utsatts eller misstänks ha utsatts för människohandel eller människohandelsliknande brott.
Regeringsuppdrag Från Socialdepartementet, Åsa Regnér