Uppdrag att genomföra en satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en stimulanssatsning under år 2016–2019 för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.