Uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.