Uppdrag att granska metoder för diagnostik, föräldra- eller familjestöd samt barnhabilitering avseende alkohol- och drogskadade barn

Regeringen har uppdragit åt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att genomföra en granskning av bland annat metoder för diagnostik, föräldra- eller familjestöd samt barnhabilitering avseende alkohol- och drogskadade barn. Uppdraget ska genomföras enligt den projektplan som SBU har tagit fram).

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Åsa Regnér