Uppdrag att hantera återstående avvecklingsfrågor rörande Ersättningsnämnden

Regeringen uppdrar till Kammarkollegiet att från och med den 1 juli 2016 hantera återstående avvecklingsfrågor efter det att Ersättningsnämnden har upphört som myndighet den 30 juni 2016.
Kammarkollegiet ska senast den 1 september 2016 lämna en arbetsplan och budget till Socialdepartementet.
Kammarkollegiet ska hålla Socialdepartementet informerat om hur arbetet med uppdraget fortlöper.
Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast en månad efter det att avvecklingen av Ersättningsnämnden har slutförts.