Uppdrag att ingå överenskommelse med Världshälsoorganisationen

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ingå en överenskommelse med Världshälsoorganisationen (WHO) om en sekundering av en expert till organisationen inom området antibiotikaresistens.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet