Uppdrag att inrätta en svarsfunktion i Socialstyrelsen

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att inrätta en svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från och ge stöd till kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingssituationen. Svarsfunktionen ska utgå ifrån relevant lagstiftning och tillgänglig kunskap inom myndighetens ansvarsområden.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Åsa Regnér