Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.
Regeringsuppdrag Från Socialdepartementet, Åsa Regnér