Uppdrag att samordna distribution av taltidningar

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillgängliga medier att samordna distributionen av läns- och kommuntaltidningar med den teknik och verksamhetsmodell som idag används för dagstidning som taltidning.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet, Regeringen, Mehmet Kaplan