Uppdrag att se över 3:12-reglerna

Regeringen har beslutat att ge ett utökat uppdrag till utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Utredningen ska bl.a. analysera om förenklingsregeln, reglerna om lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme samt takbeloppen för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst bör förändras.

Pressmeddelande: Utökat uppdrag för utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag

Finansdepartementet,
16 januari 2015