Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

Regeringen uppdrar åt Göteborgs universitet att stödja Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering. Uppdraget ska utformas i dialog med Regeringskansliet.
Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2016.
Regeringsuppdrag Från Socialdepartementet, Åsa Regnér