Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

Regeringen uppdrar åt Göteborgs universitet att, inom ramen för utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM), stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering under 2015–2018.