Uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att bland annat ta fram och förvalta ett webbaserat stöd till kommunerna för deras yrkesintroduktion för nyanställda socialsekreterare med kortare erfarenhet i den sociala barn- och ungdomsvården.

Regeringsuppdrag Från Socialdepartementet, Åsa Regnér