Uppdrag att utarbeta stöd för socialtjänstens arbete i mötet med utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett stöd för socialtjänstens arbete i mötet med utsatta EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige, det vill säga mindre än tre månader och som saknar uppehållsrätt.