Uppdrag att utbetala bidrag till landstingen för glasögonbidrag till barn och unga

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för införandet av lagstadgat glasögonbidrag till barn och unga i åldern 8–19 år.