Uppdrag att utbetala medel till Världsantidopningsbyrån (WADA)

Regeringen beslutar att ge Kammarkollegiet i uppdrag att engångsvis utan rekvisition utbetala 152 502 US-dollar till Världsantidopningsbyrån (WADA) som bidrag till finansieringen av dess verksamhet under 2016.