Uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av stödboende och hem för vård eller boende (HVB)

Regeringen uppdrar åt Statens institutionsstyrelse (SiS) att utreda förutsättningarna för myndigheten att iordningsställa och tillhandahålla minst 1 000 platser i stödboende och hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga i åldern 16–20 år.

Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Regeringen, Åsa Regnér