Uppdrag att utreda möjligheten för offentlig sektor att enbart ta emot e-faktura

E-faktura ger både stora miljö- och effektivitetsvinster. Regeringen överväger att helt gå över till e-faktura till offentlig sektor. Därför fattade regeringen idag beslut om att ge Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att utreda konsekvenser av ett krav på e-faktura till offentlig sektor, och hur det i så fall kan gå till.