Uppdrag att utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att utveckla stödet till arbetsgivare.