Uppdrag att utveckla statistiken om narkotikarelaterad dödlighet

Regeringen Uppdrar åt Socialstyrelsen att i samråd med Rättsmedicinalverket och Folkhälsomyndigheten utveckla statistiken om narkotikarelaterad dödlighet.
Regeringsuppdrag Från Socialdepartementet, Gabriel Wikström