Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m m

Regeringen gav den 7 maj Socialstyrelsen i uppdrag att se till att det på lång sikt finns ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd och ett nationellt kompetenscentrum inom demensområdet.
Regeringsuppdrag Från Socialdepartementet, Åsa Regnér