Uppdrag för bättre information om anvisningsavtal

Regeringen har beslutat att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att följa upp hur energibranschen lever upp till sitt åtagande om att förbättra informationen till kunder med så kallade anvisningsavtal.

Pressmeddelande: Uppdrag för bättre information om anvisningsavtal

Näringsdepartementet,
28 mars 2014