Uppdrag för ökad kunskap om sjukskrivningspraxis

Regeringen ger Försäkringskassan och Socialstyrelsen ett gemensamt uppdrag att analysera förekomsten av eventuella skillnader i sjukskrivningsmönster och sjukskrivningspraxis.