Uppdrag med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande barn m m

Regeringen har gett Socialstyrelsen uppdrag med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn,