Uppdrag om åtgärder för att möjliggöra för legitimerad vårdpersonal att arbeta ideellt

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda vilka ändringar och anpassningar av dagens regelverk som behövs för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna arbeta ideellt. Syftet är att ta reda på vilka åtgärder som krävs för att underlätta för ideella organisationer att anlita hälso- och sjukvårdspersonal på frivillig basis, vid till exempel idrottstävlingar eller ungdomsläger.

Uppdrag om åtgärder för att möjliggöra för legitimerad vårdpersonal att arbeta ideellt

Socialdepartementet,
4 mars 2014