Uppdrag om åtgärder för minskade utsläpp från transportsektorn

Regeringen har sagt att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Som ett steg i det arbetet beslutade regeringen idag att uppdra åt Trafikverket att redovisa vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.