Uppdrag om att utreda visselblåsarfunktioner

Regeringen gav under torsdagens sammanträde uppdrag åt Statskontoret att kartlägga hur statliga myndigheter under regeringen arbetar med visselblåsarfunktioner för att upptäcka misstänkta fall av korruption och myndigheters erfarenhet av det.