Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2013 fortsätta arbetet med den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket för hälso- och sjukvård och socialtjänst.