Uppdrag om ökad kunskap och bättre stöd för drog- och alkoholskadade barn

Regeringen har idag beslutat att ge Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att granska metoder för diagnostik, föräldra- eller familjestöd samt barnhabilitering avseende alkohol- och drogskadade barn.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Gabriel Wikström