Uppdrag om socialt företagande

Enheten för främjande och förenkling vid Näringsdepartementet har i dag fått i uppgift att se över hur man kan stärka socialt företagande och sociala innovationer. Arbetet kommer att bedrivas av Lars Bryntesson.