Uppdrag om stöd till landstingens planering av kompetensförsörjning

En god kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården är en förutsättning för att huvudmännen ska kunna tillhandahålla en god och säker vård. I arbetet med att analysera kommande behov och planera för framtida försörjning av medarbetare är det viktigt att huvudmännen har information om hur tillgången och prognosen för olika yrkeskategorier ser ut.