Uppdrag om varför ensamkommande barn försvinner

Regeringen beslutar att ge Barnombudsmannen i uppdrag att bidra till ökad kunskap om varför ensamkommande barn försvinner.