Uppdrag till E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket om tillgång till uppgifter om förpackningsstorlek för licensläkemedel

E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket ska gemensamt utreda hur och i vilket skede av hanteringen av licensläkemedel E-hälsomyndigheten kan få tillgång till uppgifter om förpackningsstorlek för sådana läkemedel.