Uppdrag till Folkhälosmyndigheten att göra en kartläggning och analys av behovet av vaccin hos asylsökande

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en kartläggning och analys av behoven av vaccinationer hos asylsökande. I uppdraget ingår att vid behov ta fram ett underlag med förslag på åtgärder för att underlätta för hälso- och sjukvården inklusive barnhälsovården och elevhälsan att kunna erbjuda asylsökande vaccinationer enligt tillämpliga vaccinationsprogram.