Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att genomföra ett seminarium om antibiotikaresistens på ambassaden i Washington i april 2016

Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra ett seminarium om antibiotikaresistens på ambassaden i Washington i april 2016. Mötet genomförs i samarbete med Vetenskapsrådet.