Uppdrag till Folkhälsomyndigheten för att säkerställa tillgänglighet till antibiotika

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie av förutsättningarna för att testa en ny ekonomisk ersättningsmodell för att säkerställa tillgänglighet till vissa essentiella antibiotika. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska bidra till arbetet i fråga om hälsoekonomiska aspekter.