Uppdrag till Folkhälsomyndigheten med flera att redovisa åtgärder som bedöms ha bidragit till genomförandet av Madrid International Plan of Action on Ageing

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att redovisa hur de mellan 1 januari 2012–30 april 2016 har genomfört Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA).