Uppdrag till Livsmedelsverket att främja hälsosamma matvanor inom hälso- och sjukvården mot kroniska sjukdomar

Regeringen har beslutat ge Livsmedelsverket i uppdrag att sprida information om hälsosamma matvanor till yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och till allmänheten för att förebygga och minska komplikationer av kroniska sjukdomar. Bland annat ingår i uppdraget att anpassa information om kostråd till olika målgrupper i samhället och att fortsatt genomföra insatser för att stärka nyckelhålet som ett verktyg för att förebygga kroniska sjukdomar. Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Regeringsbeslut: Uppdrag att främja arbetet med hälsosamma matvanor inom hälso- och sjukvården för att förebygga kroniska sjukdomar

Socialdepartementet,
24 februari 2015