Uppdrag till Livsmedelsverket om stärkt kontrollsystem för dioxin i fisk från Östersjön

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att stärka kontrollsystemen och redligheten när det gäller fisk och fiskprodukter från Östersjöområdet som omfattas av Sveriges undantag från EU:s gränsvärden för dioxin PCB.