Uppdrag till MFD att redovisa vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till genomförandet av Madrid International Plan of Action on Ageing

Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att redovisa hur myndigheten mellan 1 januari 2012–30 april 2016 har genomfört Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA). MFD ska också sammanställa de redovisningar Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Socialstyrelsen ska lämna.