Uppdrag till myndigheten MUCF att informera om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att ta fram en digital plattform med information på relevanta språk om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga. Uppdraget, som omfattar 5 miljoner kronor, ska genomföras i samverkan med den webbaserade ungdomsmottagningen UMO.