Uppdrag till Socialstyrelsen att följa överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen får i uppdrag att följa överenskommelsen om bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gemensamt ingått (dnr S2016/00428/FS).