Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en övning av hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera en allvarlig händelse med många skadade

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i seminarieform genomföra en övning av en allvarlig händelse med många skadade som involverar ett flertal landsting. Övningen ska särskilt inriktas mot förmågan att genomföra transporter inom och mellan landstingen.