Uppdrag till Socialstyrelsen att göra en analys av hälso- och sjukvården och tandvården till asylsökande och nyanlända

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av hälso- och sjukvårdens inklusive tandvårdens möjligheter och utmaningar när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända.