Uppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga rutinfrågor om våldsutsatthet och våldsutövande

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av rutinmässiga frågor i socialtjänsten och hälso- och sjukvården om våldsutsatthet och våldsutövande. Syftet är att tidigt upptäcka och erbjuda stöd till kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld samt insatser som motverkar mäns våld.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér